KARIM - klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, prosinec 2021