Knihy

https://ik.imagekit.io/felixparty/sibik/02_1989_4fae8e585d_a2DSW7LbQ.jpg

JAN ŠIBÍK 1989

Jan Šibík jako jediný fotograf v České republice během revolučního roku 1989 zdokumentoval celý rozpad socialismu ve východní Evropě. První část výstavy je věnována demonstracím v Československu, které předcházely sametové revoluci.  Jedná se především o srpnové výročí okupace sovětskými vojsky, 70. výročí vzniku republiky, Palachův týden a další události.
​Druhá část knihy je věnována pádu Berlínské zdi, kterou fotografoval ze západoberlínské strany. Následuje revoluce v Československu a demokratická volba Václava Havla prezidentem. Další částí jsou fotografie z prosince roku 1989 z revoluce v Rumunsku, čímž se celý cyklus drolení socialismu ve východní Evropě uzavírá.  

https://ik.imagekit.io/felixparty/sibik/Jaro_2020_3_D_Smalli_d39fdd03a8_CS4hvZgJZ.jpg

JARO 2020

Nová kniha Jana Šibíka a Daniely Matulové z nezapomenutelného Jara 2020, kdy nás zasáhla koronavirová epidemie. Kniha mapuje události prvého nouzového stavu, který trval 66 dní. 12. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav. „Bylo mi jasné, že musím jít do ulic a fotit. Od začátku jsem také myslel na to, že budu chtít o celé události podat ucelenou zprávu, tím myslím připravit knížku, v níž bych se pokusil zachytit, co koronavirus s českou společností udělal. Kniha získala nominaci v soutěži Lidových novin o Knihu roku 2020.

https://ik.imagekit.io/felixparty/sibik/03_DESET_LET_54d0bcf7e7_LwQDpHHe8T.jpg

DESET LET / TEN YEARS

Přírodní katastrofy, KLDR jako bizarní relikt komunismu, ale také arabské jaro, občanská válka na Ukrajině, a hlavně utečenecká vlna dosud nebývalých rozměrů, to jsou témata, jimž se Jan Šibík během uplynulé dekády věnoval. Ve svém celku se kniha stává svědectvím o proměně světa, k níž v tomto období došlo. Světa, v němž ideologie nesvobody a násilí hledají a nabývají novou tvář. V tom je zásadní myšlenkové poselství Šibíkových fotografií. Kniha získala ocenění 2. místo v soutěži FOTOGRAFICKÁ KNIHA ROKU 2017.

https://ik.imagekit.io/felixparty/sibik/0000_85818f18ac_jOUIOnI-v.jpg

STORIES

Hlavním tématem obrazové publikace jsou střety a osudové události ve světě v letech 2001 – 2005. Ničivá vlna tsunami, války v Iráku, Afghánistánu a Libérii, bída v utečeneckých táborech v Angole, pohřeb papeže i události po smrti Jásira Arafata, nekončící násilí v Palestině, AIDS v Oděse a další reportáže. Publikaci graficky upravil Aleš Najbrt a byla v ní  vložena originální, autorem podepsaná fotografie. Náklad 2 000 výtisků je zcela vyprodán.

https://ik.imagekit.io/felixparty/sibik/04_DABEL_V_NAS_aa9b509aed_kS9LgOrVVH.jpg

ĎÁBEL V NÁS / THE DEVIL WITHIN US

První kniha fotoreportéra Jana Šibíka, který pravidelně navštěvuje ohniska konfliktů a živelných katastrof. Kniha zahrnuje 77 snímků ze 28 zemí světa. Prvá část tvoří černobílé fotografie z rozpadu socialistického bloku, pád Berlínské zdi, následné revoluce v Československu, Rumunsku, puč v Moskvě a rozpad bývalého Sovětského svazu. V druhé části knihy naleznete fotografie z humanitárních katastrof devadesátých let (hladomor v Súdánu, Somálsku a Etiopii, válečné konflikty ve Rwandě, Čečensku, JAR, Kosovu, Albánii, Palestině, zemětřesení v Turecku, masakry v Sieře Leone a další fotografie z různých míst světa. Součástí knihy je originální autorem podepsaná fotografie. Kniha získala ocenění jako FOTOGRAFICKÁ KNIHA ROKU 2001.