Profil

Jan Šibík (1963)

Podnikl na 250 reportážních cest do všech koutů světa. K tomu je třeba přičíst stovky reportáží, které pořídil v České republice. Dvacet let pracoval jako vedoucí fotooddělení a obrazový redaktor v časopise Reflex. Uspořádal desítky workshopů reportážní fotografie jak v České republice, tak v zahraničí. Získal nespočet fotografických cen. Byl členem poroty v řadě prestižních soutěží.

V roce 1989 fotografoval konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v Československu i krvavý zánik Ceauşeskova režimu v Rumunsku.

Později se stal svědkem – a zejména reportérem — masakrů v Sieře Leone a Libérii, hladomoru v Súdánu, Somálsku nebo Etiopii. Dokumentoval exodus iráckých Kurdů do Íránu. Zaznamenal války v Afghánistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, v gruzínské Abcházii, Čečensku, ázerbájdžánském Náhorním Karabachu, Jihoafrické republice a Iráku. Genocidu ve Rwandě, uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, na Haiti, v Angole a Somálsku.

Zdánlivě nekonečný seznam témat a zemí, v nichž Jan Šibík pracoval, ovšem pokračuje. Opakovaně zamířil na Kubu. Zaměřil se na izraelsko-palestinský konflikt, mimo jiné zde zaznamenal emočně vypjatý pohřeb palestinského vůdce Jásira Arafáta či odchod izraelských osadníků z pásma Gazy.

Během roku 2004 dokumentoval epidemii onemocnění AIDS na Ukrajině. O rok později fotografoval následky zničující přívalové vlny, jež na sklonku vánočních svátků zasáhla Srí Lanku, ale i bizarní poměry v komunistické Severní Koreji, pohřeb papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu nebo důsledky hurikánu Katrina v New Orleansu.

V roce 2007 se do Severní Koreje vrátil, přebýval s HIV pozitivními prostitutkami v největším africkém slumu v nairobské Kibeře. V Sieře Leone fotografoval práci novodobých otroků v diamantových dolech a na periférii kambodžského hlavního města Phnompenhu život lidí, který žijí z největší skládky světa, právě tady obstarávají svou obživu.

V roce 2010 přišlo ničivé zemětřesení na Haiti, pouliční boje v thajském Bangkoku, povodně v Pákistánu a další (kolikáté už) drolení socialismu na Kubě, či alespoň to, co za něj bylo okolním světem považováno.

Rok 2011 se odvíjel ve znamení arabského jara. Jan Šibík fotografoval nepokoje v Egyptě a Libyi. Zároveň dokumentoval noční násilnosti v Londýně i to, co následovalo po děsivém masakru mladých lidí v Norsku.

2013 — tajfun Haiyan na Filipínách.

2014 — protesty proti Erdoğanově autokratické vládě v Istanbulu a Ankaře.

V posledních letech se pak Jan Šibík věnuje krizi a občanské válce na východní Ukrajině, a zejména exodu uprchlíků směřujících z Asie a Afriky do Evropy. Ta se stává ústředním tématem jeho reportérské práce.

V soutěži Czech Press Photo obdržel v různých kategoriích pět desítek ocenění, z toho dvakrát hlavní cenu této soutěže. V roce 2004 získal ocenění v soutěži WORLD PRESS PHOTO. Třikrát také obdržel cenu v prestižním mezinárodním srovnání Fuji Press Photographer.

Jan Šibík je zároveň laureátem Ceny 1. června, kterou uděluje město Plzeň za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv.Jeho aktivity překračují hranice fotografie (tedy úzkého profesního zájmu) a poukazují ke společenské odpovědnosti člověka, jenž se pohybuje v problematických oblastech světa, obyčejně řečeno, mezi lidmi, kteří potřebují pomoc.

V roce 2000 tak zorganizoval humanitární akci Podejte ruce dětem ze Sierry Leone, během níž se podařilo vybrat pro postižené děti v této africké zemi jeden milión sto tisíc korun.Podobně, v roce 2005, uspořádal humanitární akci Chci ještě žít! na pomoc nemocným AIDS v ukrajinské Oděse. I ta přinesla jeden milión korun.

Jan Šibík dosud vydal šest souhrnných publikací svých fotografií: Kdyby všechny slzy světa (1997), Ďábel v nás (2001), Stories (2006) a Deset let (2017), jež mapuje Šibíkovu práci v období 2007-2016. Kniha Jan Šibík 1989  je jeho pátou samostatnou monografií, která vyšla k 30. výročí revoluce a zaznamenává pád komunismu ve střední Evropě. Zatím poslední knihu JARO 2020  (2020) vydal společně s Danielou Matulovou a kniha mapuje události prvého nouzového stavu, kdy nás zasáhla koronavirová epidemie.
 

Jan Šibík (1963)

For 20 years, he worked as head of the photo section and pictorial editor of the weekly magazine Reflex. He held dozens of workshops on reportage photography both in the Czech Republic and abroad. He served as a member of juries of many prestigious photographic competitions. In addition to hundreds of reports throughout the Czech Republic, he also made some 250 trips to all corners of the world.

He photographed the end of communism in Europe, the fall of the Berlin Wall, the Velvet Revolution in the Czech Republic, and the bloody demise of the Ceausescu regime in Romania.

He witnessed massacres in Sierra Leone and Liberia and the famine in Sudan, Somalia and Ethiopia. He witnessed and recorded the aftermath of the earthquakes in Armenia and Turkey and the exodus of Iraqi Kurds to Iran. He took pictures in the war-torn Afghanistan, Croatia, Bosnia, Kosovo, Georgia’s Abkhazia, Chechnya, Azerbaijan’s Nagorno-Karabakh, the Republic of South Africa and Iraq. He photographed the genocide in Rwanda and the refugee camps in Tanzania, Sudan, Haiti, Angola and Somalia.

He repeatedly visited Cuba and worked there. Jan Šibík also focused on the conflict in Palestine. Throughout the year 2004 he took pictures of the AIDS epidemic in Ukraine. In 2005 he recorded the horrible consequences of the tsunami wave in Sri Lanka, the bizarre everyday life in communist North Korea, the funerals of Pope John Paul II in the Vatican and of Yassir Arafat in Ramallah, the departure of Israeli settlers from the Gaza Strip, and the ravages of hurricane Katrina in New Orleans.

In 2007 he returned to North Korea and he also took pictures of the HIV-positive prostitutes in Africa’s largest slum in Kibera. While visiting Sierra Leone, he photographed work of latter-day slaves in the local diamond mines, and he went to the outskirts of Cambodia’s capital Phnom Penh to portray the life of people rooting about in the rubbish of the largest waste site.

In 2008, he visited the Indian city of Calcutta to depict the last remnant of the former British colonial rule: the work of the local rickshaws. He went back to the Republic of South Africa to photograph the victims of its AIDS epidemic. He also took pictures of the U.S. servicemen in Iraq. In 2009, he spent some time in Iran, took pictures of the election of the first Afro-American President Barack Obama in Harlem, and depicted the aftermath of the swine flu epidemics in Mexico City and the Ukrainian city of Lvov. 

In 2010, he took pictures of the impact of the disastrous earthquake in Haiti, the fighting in Bangkok, destructive floods in Pakistan and the crumbling socialist regime in Cuba.

In the year 2011, Jan Šibík photographed the course of the Arab revolutions in Egypt and Libya, the grief caused by the terrorist attack in Norway, and the civil disturbances in London.

In 2013 he took pictures of the devastating typhoon Haiyan in the Philippines, and one year later he captured protests against the Erdogan government in Istanbul and Ankara. In the past few years, he has focused on the crisis in Eastern Ukraine and the current wave of refugees streaming into Europe.

In the different categories of the Czech Press Photo contest, he won as many as five dozen awards and two main prizes. He received the WORLD PRESS PHOTO Award in 2004. On three occasions, he won the Fuji Press Photographer award.
Jan Šibík is the laureate of the June 1 Award, presented by the City of Pilsen for the promotion of the ideas of democracy and defense of human rights.

Back in 2000, he organized the humanitarian campaign called “Podejte ruce dětem ze Sierry Leone” (Lend a Helping Hand to the Children of Sierra Leone), during which the sum of 1,100,000 Czech crowns was collected for handicapped children. Five years later – in 2005 – he initiated a humanitarian campaign known as “Chci ještě žít!” (I Want to Live On), aimed at providing assistance to AIDS victims in the Ukrainian city of Odessa. This brought in one million Czech crowns.

To date, Jan Šibík has published six books of his photographs: Kdyby všechny slzy světa (For All the Tears of the World, 1997), Ďábel v nás (The Devil Inside Us, 2001), and the book Stories, (2006). The book Deset let (Ten Years, 2017), the latter book tracing Šibík’s work from 2007 until 2016. The book Jan Šibík 1989 is his fifth independent monograph, published to mark the 30th anniversary of the revolution and portraying the fall of communism in Central Europe. Jaro 2020 (Spring 2020) he published with Daniela Matulova. The book charts the events of the first emergency, when we were struck by a coronaviral outbreak.

 

Ceny a ocenění Jana Šibíka

1992   
Vision - Hlavní cena, seminář amerického fotožurnalismu pro české profesionální fotografy

1993   
Soutěž firmy Olympus, Hlavní cena nejlepší fotografie z Československa roku 1992

1995  
Czech Press Photo - Fotografie roku 1995, Hlavní cena
Czech Press Photo - 2. místo, Aktualita, série
Czech Press Photo - 2. místo, Každodenní život, série
Czech Press Photo - 1. místo, Reportáž, série

1996  
Czech Press Photo - 1. místo, Lidé o kterých se hovoří, série
Czech Press Photo - 3. místo, Aktualita, série

1997   
Fujifilm Press Photographer - Hlavní cena
Fujifilm Press Photographer - 1. místo, Reportáž
Czech Press Photo - 1. místo, Reportáž 
Czech Press Photo - 3. místo, Aktualita
Czech Press Photo - Čestné uznání, Aktualita
Czech Press Photo - Čestné uznání, Umění
Czech Press Photo - Cena ČTK

1998  
Czech Press Photo - 3. místo, Lidé o kterých se hovoří, série
Czech Press Photo - Čestné uznání, Aktualita, série 
Czech Press Photo - 3. místo, Lidé o kterých se hovoří, série

1999  
Fujifilm Press Photographer - Hlavní cena
Fujifilm Press Photographer - 1. místo, reportáž
Czech Press Photo - 1. místo, Aktualita
Czech Press Photo - 3. místo, Aktualita
Czech Press Photo - 1. místo, Aktualita, série
Czech Press Photo - 1. místo, Reportáž
Czech Press Photo - 1. místo, Každodenní život, série
Czech Press Photo - 2. místo, Každodenní život
Czech Press Photo - Cena KODAK

2001  
Czech Press Photo - 1. místo, Aktualita
Czech Press Photo - 2. místo, Lidé o kterých se hovoří, série
Czech Press Photo - 2. místo, Lidé o kterých se hovoří
Czech Press Photo - 3. místo, Sport
Czech Press Photo - 1. místo, Věda a technika, série
Czech Press Photo - 2. místo, Cena UNICEF
Czech Press Photo - Cena CANON

2002  
Louskáček – 2. místo, kategorie D7, Reklamní fotografie
Laureát Ceny 1. června (uděluje město Plzeň za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv)   
Fotografická kniha roku – kategorie monografie, Jan Šibík: Ďábel v nás
Czech Press Photo - 1. místo, Reportáž
Czech Press Photo - 3. místo, Reportáž, série
Czech Press Photo - Cena SONY
Czech Press Photo - Cena diváků 2002

2003  
Czech Press Photo - 1. místo, Aktualita
Czech Press Photo - 2. místo, Reportáž
Czech Press Photo - 1. místo, Každodenní život, série 

2004 
World Press Photo - 3. místo, kategorie Sport Features, série
Czech Press Photo - 1. místo, Reportáž, série
Czech Press Photo - Cena dětí UNICEF

2005  
Kalendář roku - 2. místo, Sen hliněných mužů, kategorie fotografické kalendáře
Czech Press Photo -  1. místo, Aktualita
Czech Press Photo -  čestné uznání, Aktualita
Czech Press Photo -  3. místo, Reportáž

2007 
Golden Prisma Award - hlavní cena, Jan Šibík 2007, kategorie fotografické kalendáře
Fotografická kniha roku – Dan Druhý, Jan Šibík: Návrat do Jeruzaléma, kategorie 
Fotografická ilustrace knihy       
Czech Press Photo - Cena UNHCR

2008  
Golden Prisma Award - hlavní cena, Afrika, kategorie fotografické kalendáře
 Ringier Photo Award - hlavní cena
 Ringier Photo Award - 1. místo, Pnom Phen, Kambodža – Těžká práce dětí na skládce
 Czech Press Photo - čestné uznání, Příroda a životní prostředí 

2009  
Štíty Viléma Heckela – 3. místo, kategorie: Člověk a životní prostředí

2010  
Czech Press Photo -  1. místo, Aktualita

2013  
Czech Press Photo -  2. místo, Aktualita
Czech Press Photo – 1. místo, Video, Online feature (s Milanem Šímou)

2014  
Czech Press Photo -  3. místo, Každodenní život

2015  
Czech Press Photo -  Cena pro nejúspěšnějšího autora za 20 let soutěže CPP

2017  
Fotografická kniha roku – 2. místo, Jan Šibík: Deset let

2019  
Osobnost české fotografie – 2. místo 

2020  
Kniha JARO 2020 -  nominace v soutěži Lidových novin o Knihu roku 2020

 

Porotce ve fotografických soutěžích

2004  
Bratislava, Slovensko - Novinářská cena 2004

2007  
Praha, Česko - Czech Press Photo
Aspen, USA - Red Bull Illume Image Quest 

2008  
Bratislava, Slovensko - Novinářská cena
 
2010  
Dublin, Irsko - Red Bull Illume Image Quest 2010

2011  
Budapešť, Maďarsko - Hungarian Press Photo 2010
Bratislava, Slovensko - Novinářská cena 2010

2014  
Bratislava, Slovensko - Slovak Press Photo
Bratislava, Slovensko - Novinářská cena

2015  
Bratislava, Slovensko - Slovak Press Photo

2017  
Praha, Česko - Czech Press Photo

 

Samostatné výstavy

1994  
Česká republika, Praha, Pražský dům fotografie, výstava: Události

1996  
Česká republika, Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské, výstava: Události
Rusko, Moskva, České centrum, výstava: Události

1997  
Egypt, Káhira, Ewart Gallery, výstava: Události
Belgie, Brusel, České centrum, výstava: Události

1998  
Česká republika, Plzeň, Stop Gallery, výstava: Události

1999  
Česká republika, Brno, Go Kamera 1999, výstava: Události
Česká republika, Praha, Dejvická galerie Vincence Kramáře, výstava: 1989: Konec komunismu 
Česká republika, Praha, Václavské náměstí, výstava: SOS Kosovo
Česká republika, Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy, výstava: SOS Kosovo
Česká republika, Plzeň, Galerie Maecenas, výstava: SOS Kosovo
Česká republika, Liberec, Malá výstavní síń výstava: SOS Kosovo
Česká republika, Brno, Galerie 10, výstava: SOS Kosovo
Česká republika, České Budějovice, Dům kultury Metropol výstava: SOS Kosovo

2000  
Česká republika, Liberec, výstava: Indie - Kumb Mélá
Česká republika, Brno, náměstí Svobody, výstava: Podejte ruce dětem ze Sierry Leone
Česká republika, České Budějovice, Radnice, výstava: Podejte ruce dětem ze Sierry Leone
Česká republika, Jablonec nad Nisou, Městské divadlo, výstava: Podejte ruce dětem ze Sierry Leone
Česká republika, Plzeň, Galerie Maecenas, výstava: Podejte ruce dětem ze Sierry Leone
Česká republika,Ostrava, Masarykovo náměstí, výstava: Podejte ruce dětem ze Sierry Leone

2001  
Česká republika, Praha, Obecní dům, výstava: Ďábel v nás  
Slovensko, Košice, FotoGalérie NOVA, výstava: Ďábel v nás 
Česká republika, Praha, Národní muzeum, výstava: Etiopie (s Hynkem Adámkem)
Česká republika, Liberec, Malá výstavní síń výstava: Kdyby všechny slzy světa

2002  
Švédsko, Stockholm, České centrum, výstava: Ďábel v nás
Česká republika, Brno, Go Kamera 2002, výstava: Ďábel v nás

2003  
Zimbabwe, Harare, Národní galerie, výstava: Ďábel v nás
Zimbabwe, Bulaway, Národní galerie, výstava: Ďábel v nás 
Maďarsko, Budapešť, Neprajzi muzeum etnografie, výstava: Ďábel v nás  
Irsko, Dublin, The Helix galerie, výstava: Ďábel v nás
Jihoafrická republika, Pretoria, Pretorijská univerzita,  výstava: Ďábel v nás
Česká republika, Plzeň, Radnice, výstava: Afghánistán
Spojené státy, Washington, České centrum, výstava: Ďábel v nás          
Ukrajina, Kyjev, Dim Mykoly, výstava: Ďábel v nás 
Lotyšsko, Riga, Dům kongresů, Nigérie, Lagos, Národní galerie, výstava: Ďábel v nás         
Írán, Teherán, galerie Ráh-e abríšam, výstava: Ďábel v nás 
Česká republika, Praha, ambit kláštera bratří františkánů,  výstava: Afghánistán

2004 
Rusko, Moskva, České centrum, výstava: Ďábel v nás 
Rusko, Jekatěrinburg, Dům Metěnkova, výstava: Ďábel v nás  
Rusko, Čeljabinsk, kulturní zařízení Kamenným pojas,výstava: Ďábel v nás 
Egypt, Káhira, Mubarak Public Library, výstava: Ďábel v nás           
Egypt, Káhira, Metro Gallery, výstava: Ďábel v nás           
Egypt, Alexandrie, Kulturní centrum, výstava: Ďábel v nás             
Jordánsko, Ammán, Francouzské kulturní centrum, výstava: Ďábel v nás           
Senegal, Dakar, městská galerie, výstava: Ďábel v nás
Nigérie, Lagos, Národní galerie, výstava: Ďábel v nás
Nigérie, Abuja, městská galerie, výstava: Ďábel v nás
Belgie, Brusel, budova Evropského parlamentu, výstava: Ďábel v nás           
Česká republika, Praha, Klementinum,výstava: Jan Šibík – Rok 2003

2005 
Česká republika, Praha, Langhans Galerie, výstava: AIDS v Oděse 
Slovensko, Bratislava, FF Jeden svět, výstava: Severni Korea 
Řecko, Athény, Melina Cultural Center, výstava: Ďábel v nás
           
2006 
Česká republika, Praha, Staroměstská radnice, výstava: Stories 

2007  
Česká republika, Karlovy Vary, 42.MFF Karlovy Vary, výstava: Ženy z Kibery                                              
Česká republika, Praha, Galerie Louvre, výstava: Ženy z Kibery 
Česká republika, Praha, Galerii Academic , výstava: Ženy z Kibery

2008  
Bulharsko, Sofie, One World Bulgaria, výstava: Ďábel v nás
Česká republika, Praha, náměstí míru, výstava: Zapomenuté světy
Česká republika, Moravská Třebová, Fotofestival 2008 výstava: Ženy z Kibery 

2009  
Alžírsko, Alger, Universite d´Alger, výstava: Ďábel v nás
Mali, Bamako, Musée de l´Armée, výstava: Ďábel v nás

2010  
Česká republika, Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, výstava: Stories
Německo, Munchen, Tschechisches Zentrum, výstava: Storie

2011  
Česká republika, Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, výstava: Ďábel v nás
Česká republika, Praha,  Americké centrum, výstava:  New York – 11. září 2001
Česká republika, Praha,  V zahradě Černínského paláce, výstava:  New York – 11. září 

2012
Česká republika, Velká Bystřice, galeriezet– Stories
Česká republika, Písek, v rámci Mezinárodního fest. studentských filmů Písek – Ďábel v nás
Česká republika, Praha, Klub Újezd, Zapomenuté světy

2013
Česká republika, Purkrabství hradu Klenová, galerie Klatovy Klenová – Stories

2014
Česká republika, Brno, Národní divadlo Brno, Stroies

2015
Česká Republika, Český Těšín - Jobova zvěst

2016
Česká republika, Praha, České centrum Praha – Ďábel v nás, Tyden.cz
Itálie, Řím, Vatikán – Ďábel v nás
Itálie, Milano – Ďábel v nás
Berlín, Německo, České centrum – Ďábel v nás
Česká republika, Kavárna Muzeum – Ostrov Naděje - Keňa, (společně s Danielou Matulovou)
Česká republika, kavárně Pražírna – Ostrov Naděje - Keňa, (společně s Danielou Matulovou)
Česká republika, Praha, galerie Kaňkova paláce, Lidská práva

2017
Česká republika, Plzeň, mázhauz plzeňské radnice – Světové události Jana Šibíka, další info, Plzen.cz
Česká republika, Praha, Křížová chodba Staroměstské radnice – Deset let, další info Reflex on-line , FotoGuruReflex II,  
Česká republika, Galerie G4 Cheb – Revoluční rok 1989
Česká republika, Praha, Písecká brána – Autismus není volba

2018
Filipíny, Manila, Manila, National Museum of the Philippines – Ten Years
Česká republika, Brno, Galerie Architektury – Deset let

2019 
Česká republika, Galerie G4 Cheb - Revoluční rok 1989
Česká republika, Praha, Křížová chodba Staroměstské radnice – Jan Šibík 1989, nová Večerní Praha
Česká republika, Praha, Mariánském náměstí, Praha - Jan Šibík 1989
Česká republika, Říčany, Staré radnice  - Jan Šibík 1989
Česká republika, Galerie G4 Cheb -30 let svobody (společně s Jindřichem Šteitem)

2020
Česká republika, Galerie G4 Cheb – Jan Šibík 30 let

https://ik.imagekit.io/felixparty/sibik/25_Mela_6109343766_3zof1tCpll.jpg

Máte dotaz? Napište mně.